Фирма „РЕАЛ – М”ЕООД е създаден през 1995 г. с основен предмет на дейност проектиране и изграждане на:

производствени, обществени, жилищни и туристически сгради;
строително-монтажни, довършителни и ремонтни работи в областта на промишленото и гражданско строителство;
инвестиционна дейност, продажби и отдаване под наем;
Основател и управляващ собственик е инж. Костадин Младенов. Това е динамично развиваща се, средна по големина фирма (от 50 до 100 човека).

„РЕАЛ – М” ЕООД е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя, на основание чл.19 от Закона за камарата на строителите.

Фирмата може да изпълнява строежи със следния обхват:

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения;
СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ  ( с изключение на тези по чл. 5, ал.6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Фирмата се налага като надежден партньор с високото качество на обслужване, планиране, изграждане и кратките срокове на изпълнение на обектите, с непрекъснато внимание към желанията на клиенитете ни.

Наши партньори

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

Наши партньори

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1